วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559แนะนำต้นไม้ 15 ชนิด ส่งเสริมดวงของผู้ปลูก1. ต้นขนุน

 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่า การปลูกขนุนนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปการะ และมีคนคอยสรรเสริญแก่ผู้ปลูก

__________________________________________________


2. ต้นมะม่วง

 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าหากเราปลูกต้นมะม่วงนั้นไว้ที่ทิศใต้ จะทำให้ผู้ปลูกร่ำรวยยิ่งขึ้น
__________________________________________________3. ต้นมะขาม
 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าการปลูกต้นมะขามนั้นจะทำให้มีผู้คนยำเกรงและทำให้เราน่าเกรงขามแต่ผู้พบเจออีกด้วย


__________________________________________________


4. ต้นมะยม
 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าการปลูกมะยมนั้นทำให้เรามีชื่อเสียงและมีแต่คนรักใคร่

__________________________________________________


5. ต้นคูน


 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่า หากเราปลูกต้นนี้ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะทำให้บ้านเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมากขึ้น

__________________________________________________


6. ต้นไผ่

 เป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่าจากธรรมชาติ ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่า จะเสริมมงคลให้แก่ผู้ปลูกและที่สำคัญจะทำให้ผู้ปลูกนั้นได้รับความร่มเย็นอีกด้วย

__________________________________________________7. ต้นแก้ว  นิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้าน ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีจิตใจที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์

__________________________________________________


8. ต้นวาสนา


ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีความสุขและมีความสมหวังในชีวิตอีกด้วย
9. ต้นกล้วย

  ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าหากเราปลูกไว้ทิศตะวันออกจะทำให้ในบ้านรบรื่น และคิดสิ่งใดจะเป็นเรื่องกล้วยๆ


__________________________________________________10. ต้นกระดังงา

ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้มีชื่อเสียง และเงินทอง

__________________________________________________


11. ต้นเข็ม


 ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าหากเราเลือกปลูกไว้ที่ทิศตะวันออก และปลูกวันพุธนั้นจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่คนในบ้านได้

_________________________________________________
12. ต้นโมก
  ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่า จะทำให้คนในบ้านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง


__________________________________________________13. ต้นโกสน

  ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีแต่ความสุขและไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้น

__________________________________________________14. ต้นบานไม่รู้โรย


  ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีความยั่งยืน อดทนและผู้พันมั่งคงตลอดไป


__________________________________________________15. ต้นโป๊ยเซียน


  ตามความเชื่อโบราณนั้นเชื่อว่าจะทำให้มีภาพผล และทำให้ครอบครัวมีความสุข
________________________________________________